Sultan II. Bayezid’e Veli lakabı neden takıldı?
Sultan II. Bayezid çok dindardı. Kerametleri bazı menkıbe kitaplarına geçmiştir. Bu sebeple hafife alanlar sofu veya hürmet edenler veli lakabıyla anmıştır. Bu, diğer padişahların ondan daha dindar olmadıkları manasına gelmez.
25 Aralık 2020 Cuma
Alakalı Başlıklar