Bir network firmasının mümessili, altına azalar kaydedip, bunlar satış yaptıkça bu mümessilin puanı yükselip belli kotaya gelince şirketten prim alması veya azalar satış yaptıkça, elde ettikleri kârın muayyen bir yüzdesini bu mümessile verse caiz olur mu?
Buna vücuh, yani itibar şirketi derler. Network'ü kuranın itibarı, çalışanların emeği ile teşekkül eder. Mümessilin puan ve buna bağlı prim kazanması caizdir. Ayrıca azaların kârından anlaşmaya göre belli bir yüzde alması caizdir. Bu, karşılıksız kazanç değildir. Başkasının sırtından para kazanmak değildir. Kaldı ki o Network’ü kuranın da şer’î ve kanuni mesuliyeti vardır.
25 Aralık 2020 Cuma
Alakalı Başlıklar