Birinci Cihan Harbi’ndeki yüksek rütbeli Osmanlı zabitleri çok genç değil mi?
İttihatçılar darbe yapıp iktidara gelince, orduda tensikat yapıp, tecrübeli zabitleri Sultan Hamid’e sadık diye attılar. Yerine kendi genç ve tecrübesiz adamlarını mükafat olarak yüksek rütbelere tayin ettiler. Hiç muharebe kazanmadan bir günde birkaç rütbe atlayanları oldu.


21 Ocak 2021 Perşembe
Alakalı Başlıklar