Halifenin cezaları affetme salahiyeti var mıydı?
Halife, ammeye karşı işlenen suçların, mesela had suçlarının cezalarını affedemez. Hukuk-ı şahsiyye, yani şahsa karşı işlenen cinayet, hakaret gibi suçların cezalarını da affedemez. Had ve cinayet haricinde kalan ve şahsa karşı işlenmiş olmayan tazir suçlarının cezalarını affedebilir veya hafifletebilir.


21 Ocak 2021 Perşembe
Alakalı Başlıklar