Hayatta annesi, ana-baba bir erkek kardeşi ve baba bir bir erkek ve bir kız kardeşi bulunan bir kadının mirası nasıl taksim edilir?
Annesi 1/6 alır; geri kalanı ana-baba bir erkek kardeşe gider. İki cihetten yakın olan, tek cihetten yakın olan akrabayı hacbeder, yani mirastan mahrum eder. Eğer ana-baba bir kardeş, kendisinden evvel ölmüş olsaydı; çocukları olsa bile, bu kadının mirasının anneden artan kısmı baba bir kardeşlerine verilir; Bunlar ikili birli taksim ederlerdi.


7 Şubat 2021 Pazar
Alakalı Başlıklar