Cenab-ı Peygamber’in, Hazret-i Ali için söylediği, “Sen bana; Harun’un Musa’ya olan mevkii mesabesindesin” sözü ne manaya geliyor?
Bir gazaya giderken geride Hazret-i Ali’yi vekil bıraktı. O ise buna memnun olmadı. Onun üzerine bu sözü söyledi. Tur dağına giderken Musa da kardeşi Harun’u bırakmıştı, demek istedi. Bunun başka manası olamaz. Hele halifeliğe hiç hamledilemez. Harun, Musa’nın halifesi değildi. Peygamberdi. Daha evvel vefat etti.
7 Şubat 2021 Pazar
Alakalı Başlıklar