Sultan Vahideddin Han’ın ben kısas dışında idam cezasına karşıyım demesi şeriata muhalif değil midir?
Bir kere Sultan Vahideddin gibi halife-i müslimîn ve fıkıh âlimi bir zât için böyle bir şey tasavvur olunamaz. Sözü, elhak doğrudur. Şer’î hukukta kısas haricinde idam yoktur. Bu da velinin talebine bağlıdır. Recm ve kat-ı tarikin idamı ve mürtedin katli çok istisnaidir.


29 Mart 2021 Pazartesi
Alakalı Başlıklar