Halife seçiminde kadınların rey hakkı var mıdır?
Halifelikte seçim olabileceği gibi, evvelki halifenin veliaht bırakması veya halife yoksa tahta zorla geçmek de meşrudur. Seçimde kadınların değil, her erkeğin bile rey hakkı yoktur. Halifeyi âlimler seçer. Nisa suresinde 83’nci âyet-i kelimede ulülemrin fıkıh âlimleri olduğu beyan ediliyor. Nitekim Hazret-i Ebu Bekr’in halife seçilmesinde eshab-ı kiramın ileri gelenleri dışındakilerin reyleri aranmadı.


28 Mayıs 2021 Cuma
Alakalı Başlıklar