Halife, beytülmalden istediğine borç ya da karşılıksız para verebilir mi?
Hayır. Halife, beytülmale (devlet hazinesine) ait bir malı veya gelirini, ancak beytülmalden hakkı olan, kadı, gazi, yetim, dul gibi kimselere bedelsiz verebilir. Bunun haricinde ancak lüzumu hâlinde rayiç bedeli ile satabilir.


13 Haziran 2021 Pazar
Alakalı Başlıklar