İslâm hukukunda câriyelerin, kölelerin çalgı âleti çalmasının hükmü, hür insanlardan farklı mıdır? Câriyenin çaldığı çalgıyı dinlemek caiz midir?
Bu hususta köle ile hür arasında fark yoktur.


31 Temmuz 2012 Salı