İslâm hukukunda câriyelerin, kölelerin çalgı âleti çalmasının hükmü, hür insanlardan farklı mıdır? Câriyenin çaldığı çalgıyı dinlemek caiz midir?
Bu hususta köle ile hür arasında fark yoktur.
31 Temmuz 2012 Salı
31 Temmuz 2012 Salı