Gayrımüslim kadınla evlenen Müslüman mehr verir mi?
Bir Müslüman erkek, bir zımmî veya müste'men (pasaportla İslâm ülkesine gelmiş gayrımüslim) yahud bir harbî (dârülharb vatandaşı) bir kadını şarap, leş gibi Müslümanlarca mal olmayan bir şey karşılığında yahud mehrsiz olarak, yani mehrden söz etmeyerek veya mehr vermemek üzere nikâhlarsa, sahihtir. Kadın zifaftan evvel veya sonra boşanırsa yahud kocası ölürse kadına mehr yoktur. Bu İmam-ı Âzam'a göredir. İmameyn'e göre zifaftan sonra ise veya kocası ölürse kadına mehr-i misil verilir. Zifaftan evvel boşarsa mut'a vermek gerekir. Feth’de, bunun zâhir-i rivâye olduğu söyleniyor. Yani mehr-i misil vâcib olur. Çünki nikâh karşılıklı bir alışveriştir. Karşılık lâzım değil diye söylemedikçe, kadın ona müstehak olur. Evlenirken mehr söylenmişse, her halde vermek gerekir. İbni Abidin, Mehr bahsi)


1 Ağustos 2012 Çarşamba
Alakalı Başlıklar