Mütevatir hadis kaç tanedir?
Ulemanın kriterlerine göre adedi değişirse de fazla değildir. Süyutî, 113; Zebîdî, 60; Kettânî ise 320 kadar mütevatir hadis-i şerif saymıştır. Ellerini dua ederken kaldırması ve mest üzerine mesh yapmaya dair olanlar; “Kim kuş yuvası kadar mescid bina ederse, cennette ona bir köşk yapılır” ve “Kim bana söylemediğim bir sözü atfederse cehennemdeki yerini hazırlasın” gibi hadis-i şerifler mütevatirdir.


8 Temmuz 2021 Perşembe
Alakalı Başlıklar