İslâmiyette 3, 7, 40, 70 gibi sayılara büyük ehemmiyet atfediliyor. Bunun sebebi nedir?
Tesadüfidir. Yahut çokluk bildirmek içindir. Yahut bilinmeyen bir hikmeti vardır. 
20 Temmuz 2021 Salı
Alakalı Başlıklar
Dua