Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Tazir suçunun cezasının, had ve kısas suçunun cezasından fazla olması mümkün müdür?
Mümkündür. Ancak had suçunun şartları sabit olmadığı zaman, verilecek tazir cezası, had cezasından ağır olamaz. Mesela 4 şahit yerine, 3 şahitin gördüğü zina cezasında had cezası olan 100 değnek vurulamaz. Daha az olması icap eder. Bu mikdarda ulema ihtilaf etmiştir.


20 Temmuz 2021 Salı
Alakalı Başlıklar