Kadılık yapmak ruhsat, yapmamak azimet ise, herkes yapmasa kadı nasıl bulunacaktır?
Bir yapan mutlaka bulunur. Bulunmazsa azimeti terk eder ve kadılık yapar. Herkes azimeti tercih etmez. Kadılık, farz-ı kifayedir. Bir beldede bir kişi yaparsa, diğerlerinden bu vecibe düşer.


29 Ağustos 2021 Pazar
Alakalı Başlıklar