9 yaşındaki kardeşimin kendine ait kalem gibi çok kıymetli olmayan bir malını bana hibe etmesi caiz midir?
Hayır. Buluğa ermeyen biri, kimseye hibe, ariyet, karz, ibra gibi karşılıksız kazandırmalarda bulunamaz. Velisi/vasisi izin verse de böyledir. Velisinin izniyle satın almak mümkündür.


14 Eylül 2021 Salı
Alakalı Başlıklar