Bir kanser hastasının, zevcesi, bir oğlu, iki kızı ve Alzheimer hastası bir annesi olsa, vefatından evvel mallarını çocukları ve zevcesi arasında paylaştırması caiz midir?
Sıhhatli ve tam ehliyetli bir kimse mallarını sağlığında dilediğine verebilir ise de, teslim etmesi şarttır. Ancak ölüm hastasının bu tür karşılıksız kazandırmaları, vasiyet hükmündedir. Yani malının üçte birini geçemez ve varise yapılamaz. Diğer varisler izin verirse caiz olur. Ancak annenin izin vermesi mevzubahis olamayacağı için, bu hibeler batıl olur. Tereke, miras ahkâmına göre taksim edilir. Veya annenin vefatına kadar varisler bekler; annenin varisleri bir şey istemezse, mirasın tamamı meyyitin zevcesi ve çocukları arasında taksim edilebilir. O zamana kadar annenin maişeti, bu miras hissesinden karşılanır.


14 Eylül 2021 Salı
Alakalı Başlıklar