Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Ali Şir Nevai, Muhakemetü’l-Lugateyn eserini Türkçenin Farsçaya üstünlüğünü göstermek için mi yazdı? Haklı mıdır? Lisanlar arasında üstünlük olabilir mi?
Kitabın bu maksatla yazıldığını söylemek meşhur ise de, efsanevi ve ilmi olmayan misallerle yazılmış bir kitaptır. Türkçe’nin, Farsça’dan üstün bir lisan olduğunu iddia etmek ne kadar aklî ve ilmî olabilir?

Lisanların birbirine üstün olması ne demektir? Zengin olabilir. Kulağa hoş geliyor olabilir. Yaygın kullanılıyor olabilir. Nevai de Farsça divan yazmıştır.


28 Ekim 2021 Perşembe
Alakalı Başlıklar