Mektubat-ı Rabbani’nin 199. mektubunda “Vazife olarak okunacak şeylerden bir şey istiyorsunuz. Bunun için, kıymetli kardeşim Mevlânâ Muhammed Sıddık’ı gönderdim. Büyüklerimizin devamlı okudukları bir zikri size öğretecektir” diyor. Bunlar hakkında malumat verebilir misiniz?
Mektupta ve şerhte izah yoktur. Ancak İmam-ı Rabbani’nin günlük dua ve zikirlerini müridi Muhammed Sâlih Kûlâbî, Hediyyetü’t-Tâlibîn adıyla derlemiştir. Ayrıca Berekat ve Umdetülmakamat kitaplarına bakılabilir.


28 Ekim 2021 Perşembe
Alakalı Başlıklar