Bir erkek zevcesine boşama için kullanılan bir kelimeyi söylese, ama bunun boşanma manasına geldiğini bilmese talak olur mu?
Ni’met-i İslâm’da diyor ki: “Zevcesine arapça enti tâlik (sen boşsun) deyip de bu sözün talâk için olduğunu bilen, fakat manasını bilmeyen kimsenin zevcesi boş olur.” Şu halde, manasını bilmeden, kast ve arzu etmeden söyleyince, kazaen talak olur; ama diyaneten talâk vâki olmaz.


10 Aralık 2021 Cuma
Alakalı Başlıklar