Bir arkadaşımız araba aldı. Kaza beladan korunmak için sadaka dağıttı. Mektebimizdeki din dersi hocası, “O zaman Avrupa’da kaza beladan geçilmez. Dinde böyle bir şey yok” dedi. Ne dersiniz?
“Sadaka belayı def eder; ömrü uzatır” hadis-i şerifinden haberi olmadığı anlaşılıyor. Sadaka, duadır; Allah ile pazarlık değildir. Müslüman dinin emrine uyar. Avrupalılar da sadaka veriyor.


15 Aralık 2021 Çarşamba
Alakalı Başlıklar
Dua