Bir adam ölse, bir zevcesi ve iki kızı kalsa, kendisinden evvel vefat etmiş biri erkek dört kardeşi olsa, mirası nasıl taksim edilir?
Zevce 1/8 hisse alır. %12,5 ediyor. Kızlar 2/3 alır. Her biri %33,33 ediyor. Geri kalanı erkek kardeşin hayattaki oğlu ve kızları geri kalanı ikili birli paylaşır. Hepsi %20,83 ediyor. Erkek kardeşin ölmüş çocukları vâris olmaz; çünki yakın akraba uzak akrabayı hacbeder; mahrum eder. Kız kardeşlerin çocukları ise zevülerham (yani murise kadın yoluyla bağlanan akraba) sınıfındandır. Eshab-ı feraiz ve asabe varken, zevülerham vâris olamaz.


29 Aralık 2021 Çarşamba
Alakalı Başlıklar