Abim bekâr olarak vefat etti. 7 kardeşiz. 3 erkek 4 kız. Bir diğer abim daha önce vefat etti, 4 kızı var. Ablam daha önce vefat etti. Hayatta 3 ablam var. Bekâr ölen ağabeyimin mirası nasıl taksim edilir?
Anne, baba, dede ve nine yoksa, ölen bekâr ağabeyin mirası beşe bölünür. İki hisse siz, birer hisse hayattaki üç kız alır. Ölmüş ağabeyin kızları ve ölmüş ablanın çocukları vâris değildir.
28 Ocak 2022 Cuma
28 Ocak 2022 Cuma
Alakalı Başlıklar