Emir Timur, Şam’da Yezid’in mezarını açtırıp kemiklerini yaktırdığı ve mezarı pislikle doldurttuğu doğru mudur?
Osmanlı tarihçisi Oruç Bey, Timur Şam’a geldiğinde, “Sahabe mezarlarının üzerine kulübe kondurmuş, Yezid’e saray gibi mezar yapmışsınız” demişmiş. Yezid’in türbesini yıktırmışmış. Toprağını elli arşın kazdırıp denize döktürmüşmüş. Askerlerini de getirtip mezara bevlettirmişmiş. Evliya Çelebi de buna benzer hikayeler anlatmaktadır.
Bizzat Timur'un emriyle onun hayatını yazan Nizamüddin Şami'nin Zafernamesi'nde yazıyor ki: Timur, Şam'dayken Ümmü Seleme, Ümmü Habibe, Bilal-i Habeşi'nin kabirlerini ziyaret eder. Fakat kabirlerin yıkık dökük olduğunu görünce, 'Heves uğrunda bu kadar büyük binalar, köşķler, bağlar, bahçeler, semaya ser çekmiş saraylar yaptıkları halde burada medfun bulunan Peygamber aleyhisselam'ın zevcelerinin kabirlerine himmet sahibi bir adam çıkıp da ne mürüvvet ne diyanet saikasıyla bir kubbe veya bir türbe yaptırmak şöyle dursun, dört duvar bile çekmemiş. Allah böyle bir milletin başına bela vermeyip kime versin?' demiş." Böyle rivayetleri ihtiyatla karşılamalıdır. Bu hadisenin Şiiler tarafından uydurulmuş veya ordudaki Şii askerlerin taşkınlığından ibaret olmak ihtimali vardır. Hiçbir Ehl-i sünnet Müslüman böyle iğrenç bir şey yapmaz.13 Mart 2022 Pazar
Alakalı Başlıklar