Yemin keffareti tutan biri, sahur bitmedi zannederek 10 dakika daha yeyip içse, orucu sahih midir?
Orucu sahihtir. Zannı galibine göre henüz vaktin girmediğini zanneden -velev ki dalgınlıkla olsun- Muhit’te ve Hindiyye’deki hükme göre, orucu bozulmaz. Nitekim bu kimse henüz gecenin bitmediğine kaildir. Gündüzün ışıkları tam olarak tebeyyün etmedikçe bu kişinin orucunun bozulmayacağı anlaşılıyor. Hindiyye’de diyor ki: Bir kimse, sahur vaktinde yemek için taharri (araştırma) yapmak istese, bu halde kendisi veya bir başkası fecrin doğduğu veya doğmadığı hakkında bir bilgiye sahip olamasa; Şemsüleimme Halvânî, bu kimse, fecrin doğmamış olduğu hakkındaki kuvvetli reyi ile yemiş olsa, bunda bir beis yoktur, demiştir. Bir kimse, fecrin doğmuş olmasından endişe etmediği zaman yemeğini yer; ediyorsa, yemeyi terk eder.


17 Mart 2022 Perşembe
Alakalı Başlıklar