Kimya-ı Seadet’te En üstün kesb yolu cihaddır deniyor. Bugün silahlı cihad olmayıp, kalemle yapılan cihaddan, yani din kitabı yazmaktan para kazanmak doğru mudur?
Nafaka kadar kazanmak caiz ve tayyip ve efdaldir.


20 Mart 2022 Pazar