Osmanlılar zamanında Nevruz kutlandığı, hatta Nevruziye diye kasidelerin azılıp hediyelerin verildiği doğru mudur?
İbn Abidin der ki: Nevruz, Farsça bir kelime olup, yeni gün manasına gelir. Murad, güneşin kuzu burcuna girdiği gündür ki, güneş yılının başıdır. Mehrecan da güneşin terazi burcuna girdiği gündür; Eylül ortalarına tesadüf eder. Nevruz ve Mehrecan Acemler'in bayram ettikleri günlerdir.” Demek ki, normalde baharın gelişini müjdeleyen bir astronomik gün iken, Mecusiler bunu bayrama dönüştürmüştür. Yine İbn Abidin der ki: “Nevruz ve Mehrecan günlerinin adı ile hediye vermek caiz değildir, haramdır. Eğer bunu, müşriklerin saygı gösterdiği gibi tazim göstererek yaparsa kafir olur. Şayet bu günlerde, tazim kast etmeden halkın adetine uyarak bir müslümana hediye verse kafir olmaz. Ancak, şüpheyi def etmek için bunu anılan günlerden önce veya sonra yapmalıdır.” Eğer anlatılanlar doğru ise, Osmanlılarda bu günü mukaddes bilmek veya tazim etmek yoktur. Âdete uyarak işi eğlenceye dönüştürmek vardır. Osmanlılar her işte ölçüyü bilir ve gözetirdi.


21 Mart 2022 Pazartesi