Dede vefat etmiş. Kndinden evvel iki oğlu vefat etmiş. Bir oğlunun bir kızı, diğerinin bir oğlu var. Dedenin mirası nasıl paylaştırılır?
Başka varis (zevce, kız, anne ve baba) yoksa 2/3 erkek, 1/3 kız toruna düşer.
26 Nisan 2022 Salı
26 Nisan 2022 Salı
Alakalı Başlıklar