Türkler, Hişam da dahil olmak üzere bütün Arap isimlerini çocuklarına verdi. Ama İslamiyete en çok hizmet etmiş Sultan Alparslan’ın ismini 1000 senedir bir Arap çocuğuna verdiremedik. Ne dersiniz?
Bu ırkçı bir bakış açısıdır. Bu isimler İslam tarihinde din büyükleri tarafından kullanılmış, manası güzel isimlerdir. İslamiyet, Arap cemiyetinde doğmuştur. Bu dinde Arap kültürünün tesirlerinin fazla olması tabiidir. O zaman Arap kültürü, Türk kültüründen daha güçlü idi. Türkler İslamiyete girince, eski hayatlarına dair örfleri terk etmiş, bu yeni dine samimiyetle bağlanmışlardır. Eski isimleri de bırakıp yeni dinin makbul tuttuğu isimleri almışlardır. Selçuk, Tuğrul, Alpaslan gibi isimler, Türklerin yeni Müslüman olduğu zamanlara aittir. Kaldı ki, hepsinin bir de Müslüman Arap ismi vardır. Sultan Alpaslan, kendisini Ebulfeth Muhammed olarak anmıştır.
29 Nisan 2022 Cuma
Alakalı Başlıklar