Selanik’te Çerkezler de var mıydı?
Makedonya’da vardı. Sultan Hamid buraya bir mikdar yerleştirmişti. Selanik, Makedonya’nın limanıdır. Burada da olması tabiidir.


19 Mayıs 2022 Perşembe
Alakalı Başlıklar