Yanında bir işçi olarak çalıştığı adamın karısıyla zina eden adama 100 sopa cezası verilmiş. Peygamber efendimiz, kadına git, sor, suçunu itiraf ederse recm et, demiş. Burada kadının zinadan dolayı sorgulanması doğru mudur?
Adamın cezası sabit olduğu için soruluyor. Hükûmetin salahiyetindedir.
19 Mayıs 2022 Perşembe
Alakalı Başlıklar