Yalnız yaşayan bir yaşlı kadının 3 kızı 1 oğlu kalsa, mirası nasıl taksim edilir?
Kadının mirası 5'e bölünür. 2 hisseyi erkek çocuğu, 3 hisseyi 3 kızı alır. İsterlerse ev de ortak olur, kirasını bölüşürler veya ortaklaşa otururlar veya biri oturur diğerine kira verir. Buna razı olmazlarsa evi satarlar, parasını paylaşırlar. Kadının ölmeden önce malını dilediği kimseye vermesi caizdir, fakat salih çocuklarını mirastan mahrum etmesi günahtır.
8 Haziran 2022 Çarşamba
8 Haziran 2022 Çarşamba
Alakalı Başlıklar