Kulak yumuşağı ile favoriler arasında kalan beyaz kısım ve favoriler abdest alırken yüzle beraber yıkanır mı; başla beraber mesh mi edilir?
Kulak memesi hizasındaki kemiğin altı yüz, üstü başa tabidir. Bu hizadaki deri ve saçlar, Hanefî mezhebinde yüz, Mâlikî mezhebinde başa tâbidir. Altı, yüzü yıkarken yıkanır. Üstü, başa meshederken meshedilir. Hizası yüz yıkanırken yıkanır. Mâlikî mezhebinde tertip farz değildir. Abdestte Mâlikî mezhebini taklid eden bir Hanefî kendi mezhebine uyar.


30 Eylül 2012 Pazar
Alakalı Başlıklar