Mâlikî mezhebinde bilmeyerek veya unutarak muvâlâtı terk eden kimsenin abdesti sahih olur mu?
Mâlikî mezhebinde muvâlât, yani abdest uzuvlarını mutedil iklim ve mevsimde önceki uzvun kuruyacağı kadar bir zaman geçmeden (mütevâliyen) yıkamak farzdır. Hanefî’de sünnettir. Muvâlâtı bilerek veya unutarak terk eden kimsenin abdesti Mâlikî mezhebinde sahih olmaz. İade gerekir. Ancak abdest uzuvlarından birini yıkamadığını sonradan hatırlasa, imkân içinde hemen orasını yıkarsa muvâlâta uymuş olur. Aksi takdirde abdesti bâtıl olur.


30 Eylül 2012 Pazar
Alakalı Başlıklar