Muhyiddin Arabi hazretlerinin Âdem’den önce 100 bin Âdem gelmiştir, kıssasını nasıl anlamalıyız?
Mektubatta İmam Rabbani hazretleri izah ediyor. Âlem-i misalde gördükleri kastedilmiştir.


9 Temmuz 2022 Cumartesi
Alakalı Başlıklar