30.11.1912 tarihli London News’te bir resim vardır. Yunan askeri arkadan tutuyor, Bulgar askeri ise Türk’ün fesinin üzerine haç çiziyor. Milli Mücadele’yi küçük görenler için bu hadise yetmez mi?
Bu bir fotoğraf değil, illüstrasyondur. 1912-13 tarihinde cereyan eden Balkan Harbi ile alakalıdır. O tarihten bu yana Yunanistan’da ve Bulgaristan'da yüzbinlerce Müslüman yaşıyor. Kimse onların alnına haç çizmiyor. Bilakis hüviyetlerini rahatça ifade edebiliyorlar.


9 Temmuz 2022 Cumartesi
Alakalı Başlıklar