Osmanlı meclis-i mebusanı, İslam amme hukukundaki ehlü’l-hall ve’l-akd sayılır mı?
Her ne kadar meclis-i mebusandaki bazı müzakerelerde bu dile getirilmişse de, meclis-i mebusan bir meşveret meclisidir. Halifeyi seçmeye ve azletmeye salahiyettar ehlü’l-hall ve’l-akd denilen heyetten sayılmaz. Hall ve akde salahiyettar değildir. Ehlü’l-hall ve’l-akd ulemadır. Mecliste ilimden bibehre müslümanlar yanında gayrı müslim mebuslar da vardır ki ehlü’l-hall ve’l-akden sayılamayacağı açıktır.


13 Temmuz 2022 Çarşamba
Alakalı Başlıklar