Tarikatlere bu kadar göz yumulması laikliğe aykırı değil midir?
Türkiye’de tam manasıyla laiklik yoktur. Olsaydı, tarikatlere, medreselere, camilere, kiliselere, halkın başörtüsü ve serpuşuna, alfabesine, medresesine, papaz okuluna, kadılara, cemaat mahkemelerine, din adamlarının kıyafetlerine, imamın okuyacağı hutbeye, vaizin vaazına, Kur’an-ı kerim kurslarına devlet dahil kimse müdahale edemezdi. Laiklik, devletin bütün dinlere eşit mesafede olmasını, hiçbir dine ve din mensubuna karışmamasını icap ettirir.


13 Temmuz 2022 Çarşamba
Alakalı Başlıklar