Tarihte Bizans imparatorluğu diye bir tarif olmadığı doğru mudur?
Doğrudur. Aslı Roma İmparatorluğudur. 4.asırda ikiye ayrılınca Doğu Roma ve Batı Roma diye anıldı. Bizans, Nearoma’nın, yani İstanbul'un eski ismidir (Bizantion). İstanbul’un fethinden sonra, Osmanlıların bu imparatorluğun varisi olarak görülmemesi ve Mukaddes Roma-Germen İmparatorluğu'nu öne çıkartmak için Alman tarihçilerinin Doğu Roma için Bizans tabirini kullandığı bilinmektedir. 1557’de Alman tarihçi Hieronymus Wolf, Corpus Historiæ Byzantinæ diye bir kitap yazdı. Bizans tabirinin bilinen en eski istimali budur. Belki daha önce de kullanılmıştır, ama biz bilmiyoruz. Bu kitabın 1648’de Fransızcası basılınca Fransız entelektüelleri arasında Bizans tabiri moda oldu. XIX. yüzyılın ikinci yarısından sonra popülarite kazandı. Galat-ı meşhurdur. Doğu Roma için kullanılmasında mahzur yoktur.


22 Temmuz 2022 Cuma
Alakalı Başlıklar