Dinen Mekke ve Medine’de harb edilebilir mi?
Evet. Zaten edilmiştir. Düşman ve asilerle harb, dinin emridir. Mescid-i Haram müstesnadır. Buraya sığınanlarla harbedilmez, dışarı çıkmaları için abluka altına alınıp tazyik edilir.


22 Temmuz 2022 Cuma
Alakalı Başlıklar