Sırbistan ile Karadağ aynı ırktan mıdır?
İkisi de ayın ırktandır. Ancak Karadağ’da şimalde Katolik, cenupta Ortodokslar yaşar. Arnavutlar haricinde, kültür olarak da Sırbistan’dan farklıdır. İtalyan orjinliler vardır. Ama XIX. asırdan itibaren güçsüz olduğu için, Sırbistan ile beraber hareket etmiştir. Sırbistan ile beraber Rusya’nın kontrolünden çıkarmak ve Rusya’nın Akdeniz’e inişini engellemek için Karadağ’ın istiklali teşvik edilmiştir.


22 Temmuz 2022 Cuma
Alakalı Başlıklar