Haram olan bir parayı sadaka vermeyi adamak sahih midir?
Haram para (gasb edilmiş, çalınmış, faiz, kumar, rüşvet, zulüm, hıyanet ile alınmış para ve mal) o kişinin mülkü olmaz. Sahibini bildiği halde, tazmin etmeden evvel kullanamaz, sadaka ve hediye veremez. Sahibine iade etmesi lazımdır. Sahiplerini, varislerini bilmiyorsa, mal-ı haramın ve habis karışımın hepsini sadaka vermesi vacib olur. Sahibi sonra zuhur ederse, kendisine tazmin etmesi de lazım olur. Adakta para tayin ile taayyün etmez, ayni bu haram parayı adamış olsa bile, başka parayı vermesi lazım olur.


22 Temmuz 2022 Cuma
Alakalı Başlıklar