Bir kişi sağlığında bütün mallarını başkasına bırakırsa, varisleri bunu iptal edebilirler mi? Bir avukat olarak bu davayı almak caiz midir?
Varislerin mahfuz hissesi vardır. O da terekenin üçte biridir. Bunun için dava açıp vasiyetin iptalini veya tenkisini isteyebilirler. Böyle bir davayı almak caizdir. Ancak cari hukukla İslam hukukunun mahfuz hissesi farklıdır.
6 Eylül 2022 Salı
6 Eylül 2022 Salı
Alakalı Başlıklar