Hükümdarın maiyetindekilerin işlediği suçları cezasız bırakmasının hükmü nedir?
Cezalandırmak hükümdarın salahiyetindedir. Kul hakkı bulunmayan suçlara ceza verir veya maslahat icabı ceza vermez. Cezayı da kendisi takdir eder.
6 Eylül 2022 Salı
Alakalı Başlıklar