İmtihana girmeden evvel okunacak dua var mıdır?
İmtihana girmeden, iş müracaatında, birinden bir şey istemeden evvel, korkulu şeyden kurtulmak ve bir dileğe kavuşmak için, Taha sûresinin 37. âyetinden, Ve lekad’dan, 39 sonuna ‘alâ aynî’ye kadar okunur; ayrıca kâğıda mürekkeble yazıp, bir şeye yedi kere sarıp, yanında taşınır.


15 Eylül 2022 Perşembe
Alakalı Başlıklar
Dua