Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Katılım bankasından araba almak caiz midir?
Araba alacak kişiyi banka arabayı almak ve satmak üzere vekil yapıyor. O kişi arabayı banka için almış sayılır. Ayrıca kendisine satamaz. Vekil ile asil aynı kişi olamaz. Yani bir kişi hem alıcı hem satıcı olamaz. Böyle bir akit sahih değil, fasiddir. Ama vekil, kendi adına değil, banka adına alırsa, bu araba bankanın olur. Sonra banka bu kişiye o arabayı kâr koyarak vadeli satar. Ama bunun için bankanın arabayı kabz etmesi (teslim alması), sonra müşteriye satması lazımdır. Banka arabanın mesela yarısını satın almak ve kabz için müşteriye vekâlet verse, sonra müşteri arabanın yarısını kendi adına asaleten ve yarısını da banka adına vekaleten satın alsa, sonra banka yarı hissesini üzerine kâr koyarak vadeyle müşteriye satabilir. Sonra müşteri noterde arabayı üstüne alır. Böyle olursa da caizdir.


25 Eylül 2022 Pazar
Alakalı Başlıklar