Resmî borçlarından kurtulmak için diğer varislerle anlaşıp reddi miras yapsa, sonra hissesini alsa caiz olur mu?
Resmen reddi miras, şer’î bir hüküm ifade etmez. İslamiyette reddi miras yoktur. Mevcut kanuna göre mirası reddetse bile, şer’en varisliği devam eder. Ancak borç, insanlara karşı şer’en sahih bir borç ise, bunu ödememek haramdır.


1 Kasım 2022 Salı
Alakalı Başlıklar