Bir kişi malının üçte birini kızının kızına vasiyet ederse, kalan miras bir kız ve bir erkek kardeş ile zevceye nasıl paylaştırılır?
Borçlardan kalan üçte biri kızının kızına verilir. Geri kalanın 1/4’ü zevceye aittir. Bunun da kalanı asabenindir ve üçe bölünür. İki hisse erkek, bir hisse kız kardeşe verilir.


1 Kasım 2022 Salı
Alakalı Başlıklar