Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Halifede bulunması lazım gelen vasıflardan biri de köle olmamak ise, Resulullah’ın “Başınızda Habeşli bir köle bile olsa ona itaat ediniz” hadisini ve Hazret-i Ömer’in “Hayatta olsaydı Huzeyfe’nin kölesi Sâlim’i halife bırakırdım” sözünü nasıl anlamalıdır?
Habeşli bir köle gibi cemiyette aşağı görülen bir kimse başa geçerse, ona da itaat ediniz, demektir. Belagat vardır. Hazreti Ömer ise, Huzeyfe’nin azatlısı diyor, kölesi değil.


1 Kasım 2022 Salı
Alakalı Başlıklar