Bir kişi ölse, bir kızı ve bir amca oğlu olsa, mirası kimindir?
½ kızın, ½ amca oğlunundur. Amca oğlunun, fakirse bu kıza bakma (nafaka verme) mecburiyeti vardır. Bu kız ölünce de mirasının tamamı bu amca oğluna kalır. Amca oğlunun bakmama ihtimaline binaen ölünceye kadar bakma akdi yapar, evi ölünce ona kalır.
1 Kasım 2022 Salı
1 Kasım 2022 Salı
Alakalı Başlıklar